College Students Gao Su Shu Cun Li Yi Ran Xiao Yu Hui Feng Zhi Jian Huang Shao Nian Li Zhang Ren Zheng Si Ming Zhou Shi Ling Fen Mei Xiang Fang Xue Ji Ping Jie Qin Ye San Ming Liang Xu Suan Tian Guo Jie Ting Ju Hao Fu Ruo Lin Yang Shuang Qian Shan Li Yi Wen Hu Yun Xing Other Universities Jin Nan You Shu An Xi Yang He Li Jiang Luo Yong HS Students TBA TBA TBA TBA TBA TBA World Student Information Student Profiles Identity Number Screen Name Levels Stats Titles More... Modes Props and Items Racing Cars School Weapons Skating Shoes Function Tools Equipment SCHOOL CLUBS Achievements Community About the Wiki Official Website Blog posts Wiki Affiliations SGPP Wikia AOTCR Wikia